DAU BRESSOL'S promou, construeix i gestiona escoles infantils de cicle inicial de 0 a 3 anys, de titularitat municipal a través d’una concessió administrativa. La unió de l'espai-escola i el projecte educatiu i aconsegueix de manera efectiva que els dos processos es complementin entre si i es participi activament en el creixement i en el desenvolupament dels escolars.

El nou concepte de gestió de DAU BRESSOL'S s’assenta en l’experiència i l’assessorament pedagògic de la Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, gràcies a un conveni de col•laboració firmat entre ambdues entitats que permet elaborar i avaluar el projecte educatiu, el procés de selecció i la formació continuada de l’equip pedagògic d’acord amb les característiques de cada municipi.

Una educació centrada en l’alumne, amb un tracte individualitzat i personalitzat, basada en les seves necessitats i en la relació familia-escola. Per aconseguir aquests objectius i aconseguir un projecte educatiu de qualitat s’utilitza canals de comunicació constants i col•lectius amb la família que en promouen la participació en la vida de l'escola, espais moderns i funcionals sense barreres arquitectòniques, àmplies zones exteriors, servei de menjador amb cuina pròpia que garanteix una nutrició correcta dels escolars i un equip educatiu professional que compta amb assessorament pedagògic i formació continuada.

Els nostres centres:

E.B.M. "Els Cirerers"